';

Dr. Ciobanu Sergiu

Date personale:

Sergiu Ciobanu, născut la 01 ianuarie 1963, satul Fetiţa, raionul Cimişlia, Republica Moldova

Studii:

1970-1978 – Şcoala medie de cultură generală din satul Gura-Galbenă, Cimişlia;

1978-1982 – Colegiul de Medicină, specialitatea felcer, Tighina, R.Moldova;

1982-1985 – Serviciul militar în termen – Flota Maritimă Militară a URSS;

1985-1986 – Cursuri preuniversitare pe lângă ISMF din Chişinău;

1986-1991 – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea Stomatologie;

1994-1998 – Doctoratul – UMF „T. Gr. Popa”, Departamentul Odontologie-Parodontologie, Iaşi, România;

2008-2010 – Postdoctorat – catedra Stomatologie Terapeutică, USMF „Nicolae Testemiţanu”, R. Moldova.

 

Activitatea profesională:

1991-1994; 1995-2000 – asistent universitar, catedra Stomatologie Terapeutică, USMF „NicolaeTestemiţanu”;

1998-2000 – şef studii, catedra Stomatologie Terapeutică, USMF „NicolaeTestemiţanu”, Secretar ştiinţific-Consiliul Știinţific, Facultatea Stomatologie „NicolaeTestemiţanu”;

2001 – 2014 – conferenţiar universitar, catedra Stomatologie Terapeutică, USMF „Nicolae Testemiţanu”;

2014- prezent – profesor universitar catedra Odontologie, Parodontologie și Patologie Orală, USMF „Nicolae Testemiţanu”;

2005 – prezent, membru al Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare în Sănătate (CNEAS) – Republica Moldova.

2001-2008 – prodecan, Facultatea Stomatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”;

2007 – fondatorul Asociaţiei Studenţilor stomatologi, USMF „Nicolae Testemiţanu”;

2010 – prezent – medic şef, Clinica stomatologică „PARODENT PRIM” SRL.

Stagii:

1994 – Facultatea Stomatologie, UMF Cluj-Napoca;

2002 – UMF „T. Gr. Popa”, Iaşi, România, Departamentul Odontologie-Parodontologie, „Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolii parodontale”;

2002 – pbl-Workshop “Expanding Horizonts in Problem-Based Learning in Medicine and Dentistry”, Collaborative Project Medical Faculty-Aahen University/Germany;

2003- Department of Periodontology UNC at Chapel Hill, USA;

2004 – Catedra Chirurgie OMF şi protetică dentară FPM, USMF „Nicolae Testemiţanu”-„Acutalităţi în tratamentul cu proteze fixe”,

2004 – “A new Aproach to Minimally-Ivasive Endodontics”-Ultradent USA-R.Moldova;

2007- The International Instittute of Ardas Implants, Israel;

2008 – “Diagnosticul si metodele de tratament în chirurgia stomatologică de ambulatoriu” USMF „Nicolae Testemiţanu”;

2008 – Oral Surgery on Implantology MIS, Israel –“Etapele chirurgicale şi de laborator la protezarea pe implanturi dentare ale firmei MIS”;

2009 – “Tehnologii avansate în albirea dinţilor Ultradent USA-R.Moldova”;

2010 – “Tratamentul edentaţiilor cu proteze parţial şi total mobilizabile”, catedra Chirurgie OMF şi protetică dentară FPM, USMF „Nicolae Testemiţanu”;

2010 – Workshop on Research Metodology and 15th EADPH congress.

2013 – Parodontologie modernă UMF Cluj-Napoca

2013 – Stagiu de 6 luni – “Competență europeană în imălantologie orală”, Brașov, România

2013 – Master clas “Aspecte moderne în endodonție”, prof. A Castellucci, Italia

2014 – Master clas “Plasmolifting în stomatologie”, Chișinău, R. Moldova

2016 – Workshop “Soluții și tehnici de irigare a spațiului endodontic”

 

Domeniile de activitate ştiinţifică: Stomatologie

 • 1998 – Teza de Doctor în Medicină, „Modificări structurale gingivale în parodontopatii”, UMF „T. Gr. Popa”, Departamentul Odontologie-Parodontologie, Iaşi, România;
 • International Conferince on Lasers in Medicine, First Edition 2005, Timişoara, România – „Terapia cu laser în tratamentul complex al parodontitelor marginale cronice”;
 • 2005 – Deutsche Zahnarztiche Zeitschrift Medizin interdisziplnar, IIC Berlin- Klinische Erfahrungen mit der Benutzung des Materials „LitAr” in der Parodontalchrurgie;
 • 2007 – Conferinţă – Congresul internaţional de medicină denatară “The Relationsip Between the Morphology of Intrabony Defects and Attachement and Bone Gain Using Different Methods of Regenerativ Surgery”;
 • 2009 – Conferinţă – Congresul Internaţional. Zilele Medicinii Dentare Ieşene, Iaşi-Chişinău. „Terapia antibacteriană cu utilizarea produselor extrase din deşeurile uleiului de porumb”;
 • 2009 – “Systems for the provision of oral health care in Black Sea countries”. Part 3: Moldova, Journal of oral health and dental management in the Black Sea Country
 • 2004 – aprobarea tezei de doctor habilitat în medicină, „Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite marginale cronice”;
 • 2006 – present – prin dispoziţia nr.476 din 19.01.06 al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare – abilitat cu dreptul de conducere şi consultare a tezelor de doctor în ştiinţe la specialitatea: 323.1 (14.00.21) – Stomatologie;
 • 2006 – prezent, conducător ştiinţific a 4 teze de doctor în medicină;
 • 2012 – Teza de doctor habilitat în medicină, „Tratamentul complex în reabilitarea pacienților cu parodontite marginale cronice”;
 • 2007-2013 – coordonator a 31 teze de licenţă.

Competențe:

Endodonție, restaurări dentare, parodontologie, competență europeană în implantologie (2013), plasmolifting în stomatologie.

 

Participări la foruri internaţionale:

1995,1997,1999,2002,2004,2005,2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 – România;

2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 – R. Moldova, Congres internațional MedEspera 2010, 2012, 2014, 2016 (WorkShop); Conferința stomatologică internațională sub egida editurii “Quintessence” și ASRM -2016

2003 Chapel Hill, North Carolina, USA;

2005, Berlin, Germania;

2007, Moscova, Federaţia Rusă;

2007, Albena, Bulgaria;

2008, Italia.

Lucrări ştiinţifice publicate:

Autor al 106 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale, inclusiv 1 monografie -183 p. (2012). Brevete de invenţie – 4, brevet de inovator-1.

Premii şi menţiuni:

2005 – Diplomă de menţiune a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republica Moldova;

2009 – Diplomă de excelenţă a Rectorului USMF “Nicolae Testemiţanu”;

2015 – Diplomă de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova. 2016 – Medalia “Meritul Civic”.

Abilităţi şi calităţi: Limba rusă, engleză fluent

Date de contact: Chişinău, str. Ion Pelivan 17/1, tel.: 069155180, e-mail: serciobanu@mail.ru